دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگ
ورود به سیستم
نسخه     93.102.327
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: شنبه 14 شهريور 1394
54.82.20.214 : IPAddress
 
 

قابل توجه کلیه دانشجويان
انتخاب واحد نیمسال اول 94-95: 94/06/24 الی 94/06/26
حذف و اضافه: 94/07/12 الی 94/07/13
شروع کلاسها: 94/06/28
پايان کلاسها: 94/10/04
تاریخ امتحانات: 94/10/12 الی 94/11/01


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجويان جهت تعيين وقت جلسه دفاع بايستی حداقل دو هفته قبل از تاریخ پیشنهادي نسبت به تکميل فرمهای مربوطه (به خصوص فرم شماره 7) اقدام نمایند . در غیر اینصورت تاریخ دفاع تعیین نخواهد شد
بنا به بخشنامه سازمان مرکزي نگارش پايان نامه ها از تاریخ 94/3/5 بصورت دورو انجام ميگيرد


ليست اساتید راهنما و مشاور دانشجويان ارشد- کليک کنيد
ليست اساتید راهنما و مشاور دانشجويان ارشد (جدید)- کليک کنيد


قابل توجه دانشجوياني که کارآموزي و پروژه فارغ التحصيلي اخذ نموده اند
جهت تعیین موضوع سريعا به استاد مربوط مراجعه نمايند