رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

يکشنبه 29 مرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.03.28
IP Address: 23.20.192.147
 
دانشگاه آزاد اسلامي

دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد نیمسال جدید بایستی پس از تسویه بدهکاری ترم قبل، شهریه ثابت +مبلغ 5،000،000 ریال علی الحساب شهریه متغیر را به حساب دانشگاه واریز نمایند.
به عبارتی مبلغی که دانشجو بایستی واریزنماید عبارتست از :مانده بدهکاری از ترم قبل+شهریه ثابت+5،000،000 ریال
دانشجویانی که به هر علت توان پرداخت کلیه مبالغ فوق را ندارند می توانند نسبت به اخذ وام بدون سود وکارمزد از صندوق رفاه اقدام نمایند.براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد
دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می کنند هزینه خوابگاه را در ابتدای ترم پرداخت میکنند.


سلف سرويس

مدارک لازم جهت وام دانشجويان:
وام گيرنده : فتوکپي کارت دانشجويي + سفته يا چک ضمانتي
ضامن دانشجو(جهت وامهاي کمتر از 5،000،000 ريال) : فتوکپي کارت دانشجويي
ضامن کارمند(وام بالاتر از 5،000،000 ريال) : فتوکپي کارت ملي و آخرين فيش حقوقي + گواهي کسر از حقوق
چنانچه ضامن و کارمند در خارک ساکن باشند پس از تکميل کليه مدارک به دانشگاه مراجعه و درمحل صندوق رفاه دانشجويان(آقاي پارسامهر) نسبت به تکميل فرم درخواست وام اقدام مي نمايند.چنانچه ضامن خارج از خارک باشد فرم درخواست را دانلود وبه نزديکترين واحد دانشگاهي محل مراجعه و نسبت به تکميل فرم درخواست وام اقدام و پس از امضاي فرم به تائيد صندوق رفاه آن واحد اقدام مي نمايند.
براي دانلود فرم درخواست وام كوتاه مدت کليک کنيد

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96 - 95
آيتم تاريخ
انتخاب واحد 95/11/10 -- 95/11/13
شروع کلاسها 95/11/14
پايان کلاس ها در سال 95 95/12/25
شروع کلاس ها در سال 96 96/01/15
پايان کلاس ها در سال 96 95/03/15
امتحانات پايان ترم 95/03/17 -- 95/03/30