دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگ
ورود به سیستم
نسخه     93.102.327
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: دوشنبه 12 مرداد 1394
54.227.1.130 : IPAddress
 
 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجويان جهت تعيين وقت جلسه دفاع بايستی حداقل دو هفته قبل از تاریخ پیشنهادي نسبت به تکميل فرمهای مربوطه (به خصوص فرم شماره 7) اقدام نمایند . در غیر اینصورت تاریخ دفاع تعیین نخواهد شد
بنا به بخشنامه سازمان مرکزي نگارش پايان نامه ها از تاریخ 94/3/5 بصورت دورو انجام ميگيرد


ليست اساتید راهنما و مشاور دانشجويان ارشد- کليک کنيد
ليست اساتید راهنما و مشاور دانشجويان ارشد (جدید)- کليک کنيد


قابل توجه دانشجوياني که کارآموزي و پروژه فارغ التحصيلي اخذ نموده اند
جهت تعیین موضوع سريعا به استاد مربوط مراجعه نمايند