دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دريايي خارگ
ورود به سیستم
نسخه     93.102.323
 
 
Captcha
متن تصویر   

سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ
کلیه فرمهای مربوط به کارشناسی ارشد
دستورالعمل شيوه مقالات مستخرج از پايان نامه
امروز: شنبه 9 خرداد 1394
23.22.36.191 : IPAddress
 
 

دانشجويان جديدالورود ورودی بهمن سال 93
جهت هماهنگي براي ورود به جزيره خارگ و ثبت نام و انتخاب واحد مي توانند با شماره 09171718029 آقای خرم آبادی تماس حاصل فرمايند و مشخصات خود را اعلام نمايند

قابل توجه کلیه دانشجويان
دانشجویانی که مشکل مالی دارند به جناب آقای نبوی معاونت محترم اداری مالی دانشگاه مراجعه نمایند


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجويان جهت تعيين وقت جلسه دفاع بايستی حداقل دو هفته قبل از تاریخ پیشنهادي نسبت به تکميل فرمهای مربوطه (به خصوص فرم شماره 7) اقدام نمایند . در غیر اینصورت تاریخ دفاع تعیین نخواهد شد


ليست اساتید راهنما و مشاور دانشجويان ارشد- کليک کنيد
ليست اساتید راهنما و مشاور دانشجويان ارشد (جدید)- کليک کنيد